فروشنده
آهن ۹۵
مدیریت : آهن ۹۵

اصفهان

آمار و گزارشات

97 بازدید
1 بازدید
0 مورد
22 مورد
مقاطع فعال
0

دفتر :اصفهان،آتشگاه انبار :خمینی شهر،امیرکبیر حسابداری: 0939 441 2977

سایز: 16
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۴
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت: 4,700,000
سایز: 18
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۴
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت: 5,700,000
سایز: 20
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۴
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت: 7,050,000
سایز: 22
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۴
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت: 8,300,000
سایز: 24
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۴
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت: 9,400,000

نظرات مشتریان

نظری ثبت نشده است.

آمار و گزارشات

97 بازدید
1 بازدید
0 مورد
22 مورد

تماس با فروشنده