معمولی
هاش
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

تیرآهن معمولی 8

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
انبار تهران
2,385,322

تیرآهن معمولی 10

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
انبار تهران
4,678,900

تیرآهن معمولی 12

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
تهران
3,302,753
ذوب آهن
-
3,302,753
ذوب آهن
انبار تهران
3,302,753
ذوب آهن
انبار تهران
3,302,753
ذوب آهن
تهران
3,357,799
ذوب آهن
-
3,376,147
ذوب آهن
اصفهان
3,394,000
ذوب آهن
انبار تهران
3,394,496

تیرآهن معمولی 14

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
گروه ملی (کوثر)
-
21,101
ظفر بناب
کارخانه
23,028
ظفر بناب
-
23,028
ظفر بناب
-
23,028
ظفر بناب
کارخانه
23,028
ذوب آهن
-
25,689
اطلس گلستان
-
2,844,037
فولاد اشتهارد
تهران
2,844,037

تیرآهن معمولی 16

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
گروه ملی (کوثر)
-
20,184
ذوب آهن
-
22,845
ظفر بناب
کارخانه
23,028
ظفر بناب
-
23,028
ظفر بناب
-
23,028
شاهین بناب
انبار تهران
3,899,083
یزد
بنگاه تهران
3,990,826
احرامیان یزد
-
4,082,569

تیرآهن معمولی 18

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
23,028
یزد
بنگاه تهران
4,954,129
ذوب آهن
اصفهان
5,137,000
ذوب آهن
-
5,183,487
ذوب آهن
-
5,183,487
ذوب آهن
اصفهان
5,211,010
ذوب آهن
تهران
5,229,358
ذوب آهن
بنگاه تهران
5,238,533

تیرآهن معمولی 20

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
23,212
یزد
بنگاه تهران
5,779,817
ذوب آهن
اصفهان
6,192,000
ذوب آهن
-
6,238,533
ذوب آهن
اصفهان
6,238,533
ذوب آهن
-
6,238,533
ذوب آهن
-
6,302,753
ذوب آهن
تهران
6,330,000

تیرآهن معمولی 22

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
یزد
بنگاه تهران
7,036,698
ذوب آهن
-
7,385,322
ذوب آهن
اصفهان
7,385,322
ذوب آهن
اصفهان
7,431,000
ذوب آهن
تهران
7,458,000
ذوب آهن
انبار تهران
7,458,716
ذوب آهن
تهران
7,458,716
ذوب آهن
بنگاه تهران
7,477,065

تیرآهن معمولی 24

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
23,303
ذوب آهن
اصفهان
8,532,000
احرامیان یزد
-
8,532,111
ذوب آهن
اصفهان
8,532,111
ذوب آهن
تهران
8,678,000
ذوب آهن
تهران
8,678,900
ذوب آهن
بنگاه تهران
8,688,074
ذوب آهن
انبار تهران
8,688,074

تیرآهن معمولی 27

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
23,120
ذوب آهن
اصفهان
10,000,000
ذوب آهن
تهران
10,045,000
ذوب آهن
اصفهان
10,045,000
ذوب آهن
تهران
10,045,872
ذوب آهن
تهران
10,073,395
ذوب آهن
بنگاه تهران
10,073,395
ذوب آهن
تهران
10,091,744

تیرآهن معمولی 30

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
اصفهان
12,293,000
ذوب آهن
تهران
12,477,065
ذوب آهن
اصفهان
12,477,065
ذوب آهن
تهران
12,478,900
ذوب آهن
تهران
12,495,000
ذوب آهن
بنگاه تهران
12,495,413
ذوب آهن
تهران
12,522,936
ذوب آهن
-
12,568,808

تیرآهن معمولی 33

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
کارخانه
49,542

تیرآهن معمولی 36

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
-
55,046

تیرآهن معمولی 40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
-
55,046

تیرآهن معمولی 45

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
-
55,046

تیرآهن معمولی 50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
-
55,046

تیرآهن معمولی 60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
-
55,046

شما در سامانه آهن می توانید قیمت تیرآهن و موجودی تیرآهن دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن وفولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان تر و کدام...ادامه مطالب