معمولی
هاش
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

تیرآهن معمولی 8

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
انبار تهران
2,110,092
ترک
تهران
4,036,698

تیرآهن معمولی 10

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
انبار تهران
5,137,615

تیرآهن معمولی 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
4,678,900
ذوب آهن
تهران
4,678,900
ذوب آهن
-
4,724,771
ذوب آهن
تهران
4,752,294

تیرآهن معمولی 14

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظفر بناب
کارخانه
24,542
ظفر بناب
-
24,542
ظفر بناب
کارخانه
24,542
ظفر بناب
کارخانه
24,542
ظفر بناب
-
24,542
ذوب آهن
-
24,771
ذوب آهن
-
26,606
اطلس گلستان
-
3,027,523

تیرآهن معمولی 16

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کوثر اهواز
تهران
4,220,184
کوثر اهواز
-
4,311,927
کوثر اهواز
-
4,311,927
کوثر اهواز
-
4,311,927
فایکو
-
4,403,670
ماهان سپاهان
-
4,931,193
ذوب آهن
مشهد
5,137,615
ذوب آهن
-
5,412,845

تیرآهن معمولی 18

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
-
5,321,101
ذوب آهن
-
5,752,294
ذوب آهن
تهران
5,798,166
ذوب آهن
انبار تهران
5,825,689
ذوب آهن
-
5,825,689
ذوب آهن
تهران
5,825,689
ذوب آهن
تهران
5,853,212
ذوب آهن
-
5,871,560

تیرآهن معمولی 20

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
30,734
فایکو
-
7,064,221
ذوب آهن
انبار تهران
8,302,753
ذوب آهن
تهران
8,394,496
ذوب آهن
تهران
8,394,496
ذوب آهن
-
8,394,496
ذوب آهن
انبار تهران
8,394,496
ذوب آهن
تهران
8,458,716

تیرآهن معمولی 22

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
30,276
فایکو
-
8,256,881
ذوب آهن
تهران
9,541,285
ذوب آهن
-
9,587,156
ذوب آهن
تهران
9,587,156
ذوب آهن
انبار تهران
9,587,156
ذوب آهن
تهران
9,678,900
ذوب آهن
انبار تهران
9,678,900

تیرآهن معمولی 24

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
29,358
فایکو
-
10,091,744
ذوب آهن
-
10,871,560
ذوب آهن
تهران
10,871,560
ذوب آهن
انبار تهران
10,871,560
ذوب آهن
تهران
10,871,560
ذوب آهن
انبار تهران
10,963,303
ذوب آهن
تهران
10,990,826

تیرآهن معمولی 27

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
27,340
ذوب آهن
تهران
11,972,478
ذوب آهن
انبار تهران
12,018,349
ذوب آهن
تهران
12,064,221
ذوب آهن
-
12,064,221
ذوب آهن
انبار تهران
12,110,092
ذوب آهن
تهران
12,128,441
ذوب آهن
مشهد
12,201,835

تیرآهن معمولی 30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
29,817
ذوب آهن
-
13,669,725
ذوب آهن
-
14,908,257
ذوب آهن
تهران
14,908,257
ذوب آهن
انبار تهران
14,908,257
ذوب آهن
تهران
14,954,129
ذوب آهن
-
14,954,129
ذوب آهن
انبار تهران
15,000,000

میلگرد آجدار 8 پرشین

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی تیرآهن معمولی در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده تیرآهن معمولیرا که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب