فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

نبشی 10*10

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 100*100

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
21,101
آریان فولاد
-
21,239

نبشی 120*120

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
-
21,239
-
21,560

نبشی 15*15

|
به روزرسانی : 1402/09/16
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 20*30

|
به روزرسانی : 1402/09/15
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 20*40

|
به روزرسانی : 1402/09/15
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 30*25

|
به روزرسانی : 1402/09/15
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 30*30

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظهوریان
-
21,147
-
21,744

نبشی 30*40

|
به روزرسانی : 1402/09/15
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 30*50

|
به روزرسانی : 1402/09/15
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 40*30

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
21,468

نبشی 40*40

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظهوریان
-
20,918
آریان فولاد
-
21,101
جاوید بناب
-
21,377
آریان فولاد
-
21,606
-
21,744

نبشی 40*50

|
به روزرسانی : 1402/09/15
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 50*50

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظهوریان
-
20,918
آریان فولاد
-
21,101
آریان فولاد
-
21,101
-
21,744

نبشی 50*60

|
به روزرسانی : 1402/09/15
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 60*60

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظهوریان
-
20,918
آریان فولاد
-
21,101
-
21,744

نبشی 60*70

|
به روزرسانی : 1402/09/15
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 70*70

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
-
21,101

نبشی 70*80

|
به روزرسانی : 1402/09/15
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 80*100

|
به روزرسانی : 1402/09/15
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 80*80

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظهوریان
-
20,918
آریان فولاد
-
21,101
-
21,744

شما در سامانه آهن می توانید قیمت تیرآهن و موجودی نبشی دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن وفولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانید ببینید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان تر و کدام گران...ادامه مطالب