فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

نبشی 10*10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظهوریان
-
21,081
-
23,854

نبشی 100*100

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
22,661
-
22,753
-
23,120
-
23,395
آریان فولاد
-
23,395
آریان فولاد
کارخانه
23,533
آریان فولاد
-
23,533
-
23,762

نبشی 120*120

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
کارخانه
23,533
آریان فولاد
-
23,533
-
23,762
-
24,037
-
24,221
-
24,312
آریان فولاد
-
24,771

نبشی 2.5*2.5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
23,762

نبشی 218*218

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
21,051

نبشی 30*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
18,808
ظهوریان
-
20,957
-
22,202
-
22,478
-
23,395
-
23,487
تهران
23,487
-
23,487

نبشی 30*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
-
23,808

نبشی 40*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
23,395

نبشی 40*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظهوریان
-
21,127
جاوید بناب
-
21,254
-
21,560
-
21,927
آریان فولاد
-
22,661
-
22,753
آریان فولاد
-
22,799
آریان فولاد
-
22,799

نبشی 40*50

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
-
22,799

نبشی 50*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
23,395

نبشی 50*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
23,212

نبشی 50*50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظهوریان
-
20,884
جاوید بناب
-
21,254
-
22,753
آریان فولاد
کارخانه
22,799
آریان فولاد
کارخانه
22,799
آریان فولاد
-
22,799
آریان فولاد
-
22,799

نبشی 60*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
24,312

نبشی 60*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
23,487

نبشی 60*50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
23,212

نبشی 60*60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظهوریان
-
20,963
جاوید بناب
-
21,296
آریان فولاد
کارخانه
22,799
آریان فولاد
کارخانه
22,799
آریان فولاد
-
22,799
آریان فولاد
-
22,799
-
23,120

نبشی 70*70

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
کارخانه
22,799
آریان فولاد
-
22,799
-
23,395
-
23,762
آریان فولاد
-
24,312

نبشی 80*80

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظهوریان
-
20,791
آریان فولاد
-
22,799
آریان فولاد
کارخانه
22,799
-
23,120
-
23,120
-
23,212
-
23,303
-
23,349

نبشی 90*90

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
32,019

شما در سامانه آهن می توانید قیمت تیرآهن و موجودی نبشی دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن وفولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانید ببینید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان تر و کدام گران...ادامه مطالب