فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

نبشی 10*10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ظهوریان
-
24,312
سپهر ایرانیان
-
24,496

نبشی 100*100

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
23,578
-
23,945
-
24,129
فولاد اشتهارد
تهران
24,312
-
24,404
-
24,496
-
24,955
آریان فولاد
-
24,955

نبشی 100*120

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 120*120

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
25,046
سپهر ایرانیان
-
25,046
-
25,413
-
25,413
-
25,780
ماهان سپاهان
تهران
26,147

نبشی 3.3*3.3

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
شکفته مشهد
تهران
25,322

نبشی 30*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
22,294
تهران
24,312
ظهوریان
-
24,542
تهران
24,771
-
24,771
سپهر ایرانیان
-
24,771
-
24,863
-
24,955

نبشی 30*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
-
24,863
آریان فولاد
-
24,863
-
25,046
-
25,597

نبشی 30*50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 4.3*4.3

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
نستا
تهران
24,679
ظهوریان
تهران
24,955
شکفته مشهد
تهران
25,046

نبشی 4.4*4.4

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
24,312
جاوید بناب
تهران
24,312
نستا
تهران
24,312

نبشی 40*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
24,404

نبشی 40*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
کارخانه
23,945
آریان فولاد
-
23,945
آریان فولاد
-
23,945
آریان فولاد
-
24,037
تهران
24,221
جاوید بناب
-
24,312
ظهوریان
-
24,312
-
24,588

نبشی 40*50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 5.3*5.3

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
24,679
جاوید بناب
تهران
24,679
نستا
تهران
24,679
ظهوریان
تهران
24,955

نبشی 5.4*5.4

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
24,129
جاوید بناب
تهران
24,129
نستا
تهران
24,129
آریان فولاد
تهران
24,588
شکفته مشهد
تهران
24,588
ظهوریان
تهران
24,955

نبشی 5.5*5.5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
24,129
نستا
تهران
24,129
آریان فولاد
تهران
24,588

نبشی 50*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
24,404

نبشی 50*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
24,129

نبشی 50*50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
23,945
ماهان سپاهان
تهران
24,037
تهران
24,312
ظهوریان
-
24,312
-
24,496
-
24,496
-
24,588
سپهر ایرانیان
-
24,634

نبشی 50*60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 6.4*6.4

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
تهران
24,955

نبشی 6.5*6.5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
24,129
جاوید بناب
تهران
24,129
شکفته مشهد
تهران
24,588
ظهوریان
تهران
24,955

نبشی 6.6*6.6

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
24,129
جاوید بناب
تهران
24,129
آریان فولاد
تهران
24,404

نبشی 60*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
24,955

نبشی 60*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
24,037

نبشی 60*50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
23,854

نبشی 60*60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
-
23,487
آریان فولاد
کارخانه
23,487
آریان فولاد
کارخانه
23,487
آریان فولاد
-
23,487
آریان فولاد
-
23,670
-
24,312
تهران
24,312
ظهوریان
-
24,312

نبشی 60*70

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 7.7*7.7

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
تهران
25,046

نبشی 70*100

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 70*70

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
کارخانه
23,945
آریان فولاد
-
23,945
آریان فولاد
-
23,945
آریان فولاد
-
24,037
-
25,046
آریان فولاد
-
25,230
-
25,413

نبشی 70*90

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 8.7*8.7

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 8.8*8.8

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
24,037
آریان فولاد
تهران
24,404

نبشی 80*100

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 80*80

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
-
23,487
آریان فولاد
کارخانه
23,487
فولاد اشتهارد
تهران
24,037
-
24,129
-
24,312
ظهوریان
-
24,312
آریان فولاد
-
24,404
-
24,496

نبشی 80*90

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 90*90

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
29,817
آریان فولاد
-
34,863

میلگرد آجدار 8 پرشین

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی نبشی در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده نبشیرا که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب