سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق آجدار 1.5

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آجدار 2

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
45,871
فولاد مبارکه
-
45,871

ورق آجدار 2.5

|
به روزرسانی : 1402/11/25
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
اصفهان
42,111

ورق آجدار 3

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
45,871
فولاد مبارکه
-
45,871

ورق آجدار 4

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
45,871
فولاد مبارکه
-
45,871

ورق آجدار 5

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
45,871
فولاد مبارکه
-
45,871

ورق آجدار 6

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آجدار 8

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آجدار 10

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آجدار

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی ورق آجدار در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده ورق آجدار را که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب