فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ناودانی 1

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
راد همدان
کارخانه
23,850

ناودانی 4

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 5

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 6

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
25,230
تهران
25,230
-
25,322
تهران
25,689
-
25,780
-
26,147

ناودانی 6.5

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 8

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تبریز
-
24,496
-
25,046
-
25,230
تهران
25,230
تهران
25,505
-
25,780
-
26,147
-
26,147

ناودانی 10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تبریز
-
24,312
-
25,046
-
25,230
تهران
25,230
تهران
25,505
-
25,780
-
25,780
-
26,147

ناودانی 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تبریز
-
24,312
-
25,230
تهران
25,230
تهران
25,505
-
25,780
-
25,780
-
26,331
-
26,331

ناودانی 14

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 16

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تبریز
-
24,312
-
25,872
-
26,147
-
26,423
-
26,606

ناودانی 18

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 20

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 22

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 24

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 26

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 28

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 32

|
به روزرسانی : 1402/10/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 40

|
به روزرسانی : 1402/11/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 50

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 80

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
راد همدان
کارخانه
23,850

ناودانی 120

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
24,000
ماهان سپاهان
کارخانه
24,300

ناودانی 140

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد آجدار 8 پرشین

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی ناودانی در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده ناودانیرا که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب