قوانین و مقررات سایت

لازم به ذکر است که سامانه آهن هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در قبال معامله کاربران با آهن فروشی ها ندارد و صرفا نقش معرف را ایفا می کند.

سامانه آهن قیمت و موجودی بار آهن فروشان مختلف را از سایت و شبکه های اجتماعی فروشندگان آهن جمع آوری کرده است و در اختیار مخاطبان قرار داده است، صحت و سقم قیمت و موجودی به عهده مرجع اعلام کننده است.

جهت رسیدگی به امورات مشتریان و خریداران تمامی مکالمات ضبط خواهد شد