سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق سیاه 2

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,500
فولاد مبارکه
انبار تهران
39,500
فولاد مبارکه
-
41,500

ورق سیاه 2.5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,700
فولاد مبارکه
-
39,500

ورق سیاه 3

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,200
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,900
فولاد مبارکه
انبار تهران
39,100
فولاد مبارکه
انبار تهران
41,100
فولاد مبارکه
-
41,500
فولاد مبارکه
تهران
45,500

ورق سیاه 4

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
28,200
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,200
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,900
فولاد مبارکه
انبار تهران
41,000

ورق سیاه 5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
28,900
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,100
فولاد مبارکه
انبار تهران
40,100
فولاد مبارکه
انبار تهران
42,500

ورق سیاه 6

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
28,900
گیلان
انبار تهران
37,600
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,200

ورق سیاه 8

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
گیلان
انبار تهران
27,600
اکسین
-
31,400
قطعات
-
31,400
سمنان
انبار تهران
35,200
کاویان
کارخانه
37,300
قطعات
انبار تهران
37,600
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,200
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,900

ورق سیاه 10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
گیلان
انبار تهران
27,600
قطعات
-
31,400
سمنان
انبار تهران
34,500
قطعات
انبار تهران
37,200
کاویان
کارخانه
38,200
کاویان
کارخانه
39,700
کاویان
انبار تهران
39,900
اکسین
کارخانه
40,000

ورق سیاه 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
قطعات
-
31,000
فولاد خرم آباد
کارخانه
33,300
سمنان
انبار تهران
33,500
کاویان
کارخانه
33,700
قطعات
انبار تهران
34,400
گیلان
انبار تهران
36,000
کاویان
کارخانه
37,200
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,600

ورق سیاه 15

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
-
30,800
قطعات
-
31,000
فولاد خرم آباد
کارخانه
32,000
فولاد مبارکه
کارخانه
32,200
فولاد مبارکه
کارخانه
32,200
کاویان
کارخانه
32,300
سمنان
انبار تهران
32,500
قطعات
تهران
32,500

ورق سیاه 20

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
-
30,500
اکسین
-
30,800
کاویان
-
30,800
فولاد مبارکه
کارخانه
31,700
فولاد مبارکه
کارخانه
31,700
کاویان
کارخانه
31,900
کاویان
کارخانه
32,400
سمنان
انبار تهران
32,500

ورق سیاه 25

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
-
30,300
کاویان
-
31,000
کاویان
تهران
31,500
کاویان
کارخانه
31,600
فولاد مبارکه
کارخانه
31,700
فولاد مبارکه
کارخانه
31,700
کاویان
کارخانه
31,900
کاویان
کارخانه
32,400

ورق سیاه 30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
-
31,000
فولاد مبارکه
کارخانه
31,700
فولاد مبارکه
کارخانه
31,700
کاویان
کارخانه
31,700
کاویان
کارخانه
31,900
کاویان
کارخانه
32,400
کاویان
کارخانه
33,800
کاویان
انبار تهران
34,500

ورق سیاه 35

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
31,900
کاویان
کارخانه
32,400
کاویان
کارخانه
33,800
فولاد خرم آباد
کارخانه
36,100
کاویان
کارخانه
36,200
فولاد خرم آباد
کارخانه
37,900
کاویان
کارخانه
38,400
اکسین
اهواز
39,400

ورق سیاه 40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سمنان
انبار تهران
31,500
کاویان
کارخانه
32,400
کاویان
کارخانه
33,800
فولاد خرم آباد
کارخانه
36,100
فولاد خرم آباد
کارخانه
38,300
کاویان
کارخانه
39,200
اکسین
اهواز
41,500

ورق سیاه 45

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
کارخانه
36,100
فولاد خرم آباد
کارخانه
37,400
کاویان
کارخانه
38,200
اکسین
اهواز
39,400
اکسین
اهواز
39,800

ورق سیاه 50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سمنان
انبار تهران
32,500
فولاد خرم آباد
کارخانه
38,100
کاویان
کارخانه
38,500
اکسین
اهواز
41,700

ورق سیاه 60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
36,200
فولاد خرم آباد
کارخانه
38,100
کاویان
کارخانه
38,500
اکسین
اهواز
42,000

ورق سیاه 70

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
38,200
اکسین
اهواز
42,700

ورق سیاه 80

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس