سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق سیاه 0.5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد تاراز
کارخانه
43,945

ورق سیاه 3

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق سیاه 4

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
49,542

ورق سیاه 5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
49,542

ورق سیاه 6

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
49,542

ورق سیاه 8

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
-
27,982
اکسین
تهران
27,982
قطعات
-
27,982
قطعات
تهران
27,982
قطعات
-
29,817
فولاد مبارکه
مشهد
44,037
فولاد مبارکه
تهران
49,542

ورق سیاه 10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
تهران
27,523
قطعات
تهران
27,523
قطعات
-
27,523
قطعات
-
28,441
کاویان
کارخانه
34,679
اکسین
کارخانه
37,982
کاویان
کارخانه
40,643
فولاد مبارکه
تهران
49,542

ورق سیاه 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
تهران
26,606
قطعات
تهران
26,606
قطعات
-
26,973
اکسین 
-
27,340
قطعات
-
28,441
کاویان
کارخانه
30,551
فولاد مبارکه
تهران
48,166

ورق سیاه 15

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
-
26,973
قطعات
-
26,973
اکسین
تهران
27,523
اکسین 
-
27,523
قطعات
-
28,441
کاویان
-
28,441
کاویان
کارخانه
30,551
فولاد خرم آباد
کارخانه
30,643

ورق سیاه 20

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
تهران
27,065
اکسین
-
27,065
فولاد خرم آباد
تهران
27,065
فولاد خرم آباد
-
27,065
کاویان
تهران
27,523
کاویان
-
27,615
کاویان
کارخانه
28,257
اکسین 
-
28,441

ورق سیاه 25

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
-
27,065
فولاد خرم آباد
تهران
27,065
کاویان
تهران
27,523
کاویان
-
27,523
اکسین 
-
28,441
کاویان
-
28,441
کاویان
کارخانه
29,083
فولاد مبارکه
کارخانه
29,175

ورق سیاه 30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
-
27,432
فولاد خرم آباد
تهران
27,523
اکسین
-
28,441
کاویان
کارخانه
29,083
فولاد مبارکه
کارخانه
29,175
کاویان
کارخانه
29,175
فولاد مبارکه
کارخانه
29,634
اکسین
اهواز
30,276

ورق سیاه 35

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
29,175
فولاد خرم آباد
کارخانه
32,753
کاویان
کارخانه
33,578
کاویان
کارخانه
35,780

ورق سیاه 40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
29,175
اکسین
اهواز
29,817
فولاد خرم آباد
کارخانه
31,010
فولاد خرم آباد
کارخانه
33,578
کاویان
کارخانه
33,578
کاویان
کارخانه
35,780
کاویان
تهران
35,780
کاویان
تهران
35,780

ورق سیاه 45

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
اهواز
29,817
فولاد خرم آباد
کارخانه
31,010
فولاد خرم آباد
کارخانه
33,578
کاویان
کارخانه
34,955

ورق سیاه 50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
کارخانه
33,578
کاویان
کارخانه
34,496
کاویان
کارخانه
34,955

ورق سیاه 60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
33,487
فولاد خرم آباد
کارخانه
33,578
کاویان
کارخانه
34,955

ورق سیاه 70

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق سیاه 90

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد آجدار 8 پرشین

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی ورق سیاه در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده ورق سیاهرا که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب