سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق سیاه 2.5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد سبا
بنگاه اصفهان
30,183
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
30,275
فولاد سبا
بنگاه اصفهان
30,642

ورق سیاه 3

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
گیلان
-
26,606
فولاد سبا
بنگاه اصفهان
30,734
فولاد سبا
بنگاه اصفهان
30,734

ورق سیاه 4

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
گیلان
-
26,606
فولاد سبا
بنگاه اصفهان
30,642
فولاد سبا
بنگاه اصفهان
30,642
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
30,734

ورق سیاه 5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
گیلان
-
26,606
فولاد سبا
بنگاه اصفهان
29,541
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
29,817
فولاد سبا
بنگاه اصفهان
30,550
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
30,734

ورق سیاه 6

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
29,817

ورق سیاه 8

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
تهران
24,771
قطعات
تهران
24,771
قطعات
-
25,230
اکسین 
اهواز
37,615

ورق سیاه 10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
قطعات
تهران
24,312
قطعات
-
24,588
کاویان
کارخانه
27,065
کاویان
کارخانه
27,065
کاویان
کارخانه
27,340
اکسین 
اهواز
32,845

ورق سیاه 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
قطعات
تهران
24,312
اکسین 
-
25,046
قطعات
-
25,046
فولاد مبارکه
کارخانه
26,789
کاویان
کارخانه
27,065
کاویان
کارخانه
27,065
کاویان
کارخانه
27,340
اکسین 
اهواز
32,845

ورق سیاه 15

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
تهران
23,854
قطعات
تهران
24,312
اکسین 
-
25,230
قطعات
-
25,230
کاویان
-
25,230
کاویان
کارخانه
27,065
کاویان
کارخانه
29,358
کاویان
کارخانه
29,634

ورق سیاه 20

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
کارخانه
23,670
کاویان
کارخانه
24,404
فولاد مبارکه
کارخانه
24,496
اکسین 
تهران
24,771
فولاد خرم آباد
تهران
24,771
فولاد مبارکه
کارخانه
24,955
کاویان
تهران
25,230
فولاد خرم آباد
کارخانه
25,505

ورق سیاه 25

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
کارخانه
24,496
فولاد مبارکه
کارخانه
24,496
کاویان
کارخانه
24,588
فولاد خرم آباد
تهران
24,771
کاویان
تهران
25,230
فولاد خرم آباد
کارخانه
25,413
اکسین 
-
25,689
کاویان
-
25,689

ورق سیاه 30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
کارخانه
24,037
کاویان
کارخانه
24,312
فولاد مبارکه
کارخانه
24,496
اکسین 
-
25,689
فولاد خرم آباد
تهران
25,689
فولاد خرم آباد
کارخانه
25,689
کاویان
کارخانه
26,147
کاویان
کارخانه
26,881

ورق سیاه 35

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
24,312
کاویان
کارخانه
25,046
کاویان
کارخانه
26,147
اکسین 
اهواز
31,193

ورق سیاه 40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
24,588
کاویان
کارخانه
25,046
فولاد خرم آباد
کارخانه
25,689
کاویان
کارخانه
26,147
اکسین 
اهواز
31,835

ورق سیاه 45

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
-
24,041
کاویان
بنگاه اهواز
26,147
اکسین 
-
28,440
اکسین
انبار تهران
29,200
اکسین اهواز
بنگاه تهران
29,312

ورق سیاه 50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
کارخانه
24,312

ورق سیاه 60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
35,597

ورق سیاه 70

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
33,028

ورق سیاه 80

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
33,487

ورق سیاه 90

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
33,487

ورق سیاه 100

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
33,578

شما در سامانه آهن می توانید قیمت ورق فولادی و موجودی ورق دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن و فولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان...ادامه مطالب