سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق سیاه 0.5

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
کارخانه
42,294
فولاد تاراز
کارخانه
43,945
فولاد مبارکه
کارخانه
49,450

ورق سیاه 2

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
29,083
متفرقه
-
39,909

ورق سیاه 3

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
28,533
فولاد مبارکه
-
43,212

ورق سیاه 4

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
28,533
فولاد مبارکه
-
28,533
فولاد مبارکه
-
43,303
فولاد مبارکه
تهران
49,083

ورق سیاه 5

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
28,991
فولاد مبارکه
-
44,037
فولاد مبارکه
تهران
49,083

ورق سیاه 6

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
28,991
فولاد مبارکه
-
44,955
فولاد مبارکه
تهران
49,083

ورق سیاه 8

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
-
27,982
قطعات
-
27,982
قطعات
تهران
28,900
قطعات
-
29,817
اکسین
اهواز
42,478
اکسین
اهواز
42,936
فولاد مبارکه
-
44,037
فولاد مبارکه
مشهد
44,037

ورق سیاه 10

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
تهران
27,523
قطعات
تهران
27,523
قطعات
-
27,523
قطعات
-
28,441
کاویان
-
34,679
اکسین
اهواز
39,634
اکسین
اهواز
40,184
فولاد مبارکه
-
41,468

ورق سیاه 12

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
قطعات
-
26,973
اکسین
تهران
27,065
قطعات
تهران
27,065
کاویان
-
27,065
اکسین 
-
27,340
قطعات
-
28,441
کاویان
-
29,358
فولاد مبارکه
-
29,542

ورق سیاه 15

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
-
26,973
قطعات
-
26,973
کاویان
-
27,065
اکسین
تهران
27,523
اکسین 
-
27,523
قطعات
-
28,441
کاویان
-
28,441
فولاد مبارکه
-
29,267

ورق سیاه 20

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
-
24,496
اکسین
-
27,065
اکسین
تهران
27,065
فولاد خرم آباد
تهران
27,065
فولاد خرم آباد
-
27,065
کاویان
تهران
27,523
کاویان
-
27,615
کاویان
-
28,257

ورق سیاه 25

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
-
24,496
فولاد خرم آباد
تهران
27,065
فولاد خرم آباد
-
27,065
کاویان
تهران
27,523
کاویان
-
27,523
اکسین 
-
28,441
کاویان
-
28,441
کاویان
-
28,441

ورق سیاه 30

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
-
24,679
کاویان
-
25,689
کاویان
-
25,964
فولاد خرم آباد
-
27,432
فولاد خرم آباد
تهران
27,523
اکسین
-
28,441
کاویان
-
28,441
فولاد خرم آباد
-
28,808

ورق سیاه 35

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
-
24,679
کاویان
-
26,147
کاویان
-
26,147
کاویان
-
26,239
کاویان
-
28,624
کاویان
-
29,083
فولاد خرم آباد
-
29,542
کاویان
-
30,092

ورق سیاه 40

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
-
24,679
کاویان
-
25,689
کاویان
-
26,147
کاویان
-
26,239
کاویان
-
29,083
فولاد خرم آباد
-
29,542
کاویان
-
30,000
کاویان
-
30,092

ورق سیاه 45

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
اهواز
30,276
اکسین
اهواز
30,276
فولاد خرم آباد
-
31,010
فولاد خرم آباد
-
33,578
کاویان
-
34,955
اکسین
اهواز
36,239

ورق سیاه 50

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
-
29,542
اکسین
اهواز
30,276
کاویان
-
34,496
کاویان
-
34,955
اکسین
اهواز
36,239

ورق سیاه 60

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد خرم آباد
-
29,909
اکسین
اهواز
32,569
کاویان
-
33,578
کاویان
-
34,955
اکسین
اهواز
36,239

ورق سیاه 70

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
-
31,744
اکسین
اهواز
32,569
کاویان
-
33,578

ورق سیاه 80

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
-
31,744
اکسین
اهواز
33,028
کاویان
-
33,578

ورق سیاه 90

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق سیاه 100

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین
اهواز
33,487
اکسین
اهواز
34,863

ورق سیاه

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی ورق سیاه در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده ورق سیاه را که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب