سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق روغنی 0.4

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
47,800
فولاد غرب
بنگاه تهران
47,890
هفت الماس
بنگاه تهران
47,890

ورق روغنی 0.5

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
هفت الماس
-
43,580
هفت الماس
-
43,580
هفت الماس
-
43,580

ورق روغنی 0.6

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
هفت الماس
-
43,580
هفت الماس
-
43,580

ورق روغنی 0.7

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
هفت الماس
-
43,580
هفت الماس
-
43,580

ورق روغنی 0.8

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
هفت الماس
-
43,580
هفت الماس
-
43,580

ورق روغنی 0.9

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
هفت الماس
-
43,580
هفت الماس
-
43,580

ورق روغنی 1

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
هفت الماس
-
43,580
هفت الماس
-
43,580

ورق روغنی 1.2

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,930
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,930

ورق روغنی 1.25

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
هفت الماس
-
43,580
هفت الماس
-
43,580

ورق روغنی 1.5

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد غرب
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
فولاد مبارکه
-
43,580
هفت الماس
-
43,580
هفت الماس
-
43,580

ورق روغنی 2

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,740
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,740
هفت الماس
بنگاه تهران
41,740
هفت الماس
بنگاه تهران
41,740
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,940
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,940

ورق روغنی 3

|
به روزرسانی : 1402/11/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
51,835

ورق روغنی

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی ورق روغنی در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده ورق روغنی را که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب