سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق روغنی 0.4

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
42,386
هفت الماس
بنگاه تهران
42,386
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,129

ورق روغنی 0.5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
38,500
فولاد غرب
-
38,500
فولاد مبارکه
-
38,500
فولاد مبارکه
-
38,500
فولاد مبارکه
-
38,500
هفت الماس
-
38,500
هفت الماس
-
38,500
هفت الماس
-
38,500

ورق روغنی 0.6

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
38,073
هفت الماس
بنگاه تهران
38,349
هفت الماس
بنگاه تهران
38,349
فولاد غرب
-
38,500
فولاد غرب
-
38,500
فولاد غرب
-
38,500
فولاد مبارکه
-
38,500
فولاد مبارکه
-
38,500

ورق روغنی 0.7

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
38,500
فولاد غرب
-
38,500
فولاد غرب
-
38,500
فولاد مبارکه
-
38,500
فولاد مبارکه
-
38,500
فولاد مبارکه
-
38,500
هفت الماس
-
38,500
هفت الماس
-
38,500

ورق روغنی 0.8

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
37,615
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
37,615
هفت الماس
بنگاه تهران
37,615
هفت الماس
بنگاه تهران
37,615
فولاد غرب
بنگاه تهران
38,074
فولاد غرب
بنگاه تهران
38,349
فولاد غرب
-
38,500
فولاد غرب
-
38,500

ورق روغنی 0.9

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
36,606
هفت الماس
بنگاه تهران
36,606
فولاد غرب
بنگاه تهران
37,156
فولاد غرب
بنگاه تهران
37,432
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
37,615
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
37,615
فولاد غرب
-
38,500
فولاد غرب
-
38,500

ورق روغنی 1

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
36,700
فولاد غرب
-
36,700
فولاد غرب
-
36,700
هفت الماس
بنگاه تهران
36,881
هفت الماس
بنگاه تهران
37,156
هفت الماس
-
37,600
هفت الماس
-
37,600
هفت الماس
-
37,600

ورق روغنی 1.2

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
38,074
فولاد غرب
بنگاه تهران
38,349

ورق روغنی 1.25

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
36,700
فولاد غرب
-
36,700
فولاد غرب
-
36,700
هفت الماس
بنگاه تهران
37,432
هفت الماس
-
37,600
هفت الماس
-
37,600
هفت الماس
-
37,600
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
37,798

ورق روغنی 1.5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
-
36,699
فولاد غرب
-
36,699
هفت الماس
بنگاه تهران
37,432
هفت الماس
-
37,615
هفت الماس
-
37,615
هفت الماس
-
37,615
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
37,798
هفت الماس
بنگاه تهران
37,799

ورق روغنی 2

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
38,624
هفت الماس
بنگاه تهران
38,624
فولاد غرب
بنگاه تهران
38,716
فولاد غرب
بنگاه تهران
38,716
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
38,807
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
38,991
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
40,367
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
40,367

ورق روغنی 3

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
48,165

شما در سامانه آهن می توانید قیمت ورق فولادی و موجودی ورق دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن و فولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان...ادامه مطالب