آجدار
ساده
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

میلگرد آجدار 10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
-
22,936
سیادن ابهر
کارخانه
22,936
سیادن ابهر
-
22,936
عتیق آذر سهند
کارخانه
22,936
سیادن ابهر
کارخانه
22,940
آرمان آسیا
کارخانه
23,120
سیادن ابهر
-
23,120
امیر کبیر
کارخانه
23,165

میلگرد آجدار 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
کارخانه
22,930
سیادن ابهر
-
22,936
سیادن ابهر
کارخانه
22,936
عتیق آذر سهند
کارخانه
22,936
سیادن ابهر
کارخانه
22,940
آریان فولاد
-
23,028
آریان فولاد
کارخانه
23,028
آرمان آسیا
-
23,120

میلگرد آجدار 14

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
کارخانه
22,000
ابرکوه
کارخانه
22,019
خراسان (نیشابور)
-
22,294
خراسان (نیشابور)
-
22,294
خراسان (نیشابور)
کارخانه
22,294
اروند اهواز
کارخانه
22,432
فایکو
کارخانه
22,565
سیادن ابهر
کارخانه
22,660

میلگرد آجدار 16

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
کارخانه
22,000
خراسان (نیشابور)
کارخانه
22,294
خراسان (نیشابور)
-
22,294
فایکو
کارخانه
22,565
سیادن ابهر
کارخانه
22,660
خراسان (نیشابور)
انبار تهران
22,661
سیادن ابهر
-
22,661
عتیق آذر سهند
کارخانه
22,661

میلگرد آجدار 18

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
کارخانه
22,000
خراسان (نیشابور)
-
22,294
ذوب آهن
کارخانه
22,480
هیربد
کارخانه
22,615
سیادن ابهر
کارخانه
22,660
خراسان (نیشابور)
انبار تهران
22,661
سیادن ابهر
-
22,661
عتیق آذر سهند
کارخانه
22,661

میلگرد آجدار 20

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
کارخانه
22,000
خراسان (نیشابور)
-
22,294
ذوب آهن
کارخانه
22,480
هیربد
کارخانه
22,615
سیادن ابهر
کارخانه
22,660
ارگ تبریز
-
22,661
خراسان (نیشابور)
انبار تهران
22,661
سیادن ابهر
-
22,661

میلگرد آجدار 22

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
کارخانه
22,000
خراسان (نیشابور)
-
22,294
ذوب آهن
کارخانه
22,480
هیربد
کارخانه
22,615
سیادن ابهر
کارخانه
22,660
ارگ تبریز
-
22,661
خراسان (نیشابور)
انبار تهران
22,661
سیادن ابهر
-
22,661

میلگرد آجدار 25

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
کارخانه
22,000
خراسان (نیشابور)
-
22,294
هیربد
کارخانه
22,615
سیادن ابهر
کارخانه
22,660
ارگ تبریز
-
22,661
سیادن ابهر
-
22,661
عتیق آذر سهند
کارخانه
22,661
هیربد
-
22,661

میلگرد آجدار 28

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
کارخانه
22,000
خراسان (نیشابور)
-
22,294
ذوب آهن
کارخانه
22,380
هیربد
کارخانه
22,660
ذوب آهن
-
22,661
هیربد
کارخانه
22,707
هیربد
-
22,707
ذوب آهن
اصفهان
22,753

میلگرد آجدار 32

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
کارخانه
22,930
امیر کبیر
کارخانه
23,120
ذوب آهن
اصفهان
23,212
ذوب آهن
اصفهان
23,212
ذوب آهن
-
23,303
ذوب آهن
انبار تهران
23,395
ذوب آهن
-
23,395

میلگرد آجدار 8 پرشین

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی میلگرد آجدار در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده میلگرد آجداررا که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب