آجدار
ساده
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

میلگرد آجدار 8

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
صائب تبریز
-
24,850
جهان فولاد سیرجان
-
25,400
شاهین بناب
-
25,550
کوثر اهواز
-
25,700
ابرکوه
-
25,800
امیر کبیر
-
26,300
کویر کاشان
-
26,301
کوثر اهواز
-
26,550

میلگرد آجدار 10

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کوثر اهواز
-
23,400
ابرکوه
-
23,500
زاگرس شهرکرد
-
23,950
صائب تبریز
-
24,550
هیربد
-
25,400
عتیق آذر سهند
-
25,500
جهان فولاد سیرجان
-
25,750
کویر کاشان
-
26,300

میلگرد آجدار 12

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
نورد کرمان
-
23,750
زاگرس شهرکرد
-
24,150
صائب تبریز
-
24,550
جهان فولاد سیرجان
-
25,200
هیربد
-
25,250
عتیق آذر سهند
-
25,500
کویر کاشان
-
25,651
آذربایجان (میانه)
-
27,050

میلگرد آجدار 14

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
نورد کرمان
-
23,250
عتیق آذر سهند
-
24,900
نورد کرمان
-
25,550
ابرکوه
-
26,600
زاگرس شهرکرد
-
26,600
کوثر اهواز
-
26,700
آذربایجان (میانه)
-
26,900
آریان فولاد
کارخانه
27,053

میلگرد آجدار 16

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
نورد کرمان
-
25,550
نورد کرمان
-
26,400
کویر کاشان
-
26,400
ابرکوه
-
26,600
زاگرس شهرکرد
-
26,600
کوثر اهواز
-
26,700
آذربایجان (میانه)
-
26,900
آریان فولاد
کارخانه
27,053

میلگرد آجدار 18

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
نورد کرمان
-
24,950
ابرکوه
-
26,500
زاگرس شهرکرد
-
26,600
کوثر اهواز
-
26,700
آذربایجان (میانه)
-
26,900
جهان فولاد سیرجان
-
26,900
آریان فولاد
کارخانه
27,053
سیادن ابهر
کارخانه
27,141

میلگرد آجدار 20

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
نورد کرمان
-
25,550
ابرکوه
-
26,500
زاگرس شهرکرد
-
26,600
کوثر اهواز
-
26,700
آذربایجان (میانه)
-
26,900
جهان فولاد سیرجان
-
26,900
آریان فولاد
کارخانه
27,053
سیادن ابهر
کارخانه
27,141

میلگرد آجدار 22

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
-
25,200
نورد کرمان
-
25,550
جهان فولاد سیرجان
-
26,400
ابرکوه
-
26,500
زاگرس شهرکرد
-
26,600
کوثر اهواز
-
26,700
آذربایجان (میانه)
-
26,900
هیربد
-
27,000

میلگرد آجدار 25

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
-
25,200
نورد کرمان
-
25,550
جهان فولاد سیرجان
-
26,400
ابرکوه
-
26,500
زاگرس شهرکرد
-
26,600
کوثر اهواز
-
26,700
آذربایجان (میانه)
-
26,900
هیربد
-
27,000

میلگرد آجدار 28

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
زاگرس شهرکرد
-
22,350
فایکو
-
25,200
جهان فولاد سیرجان
-
26,300
ابرکوه
-
26,500
کوثر اهواز
-
26,700
آذربایجان (میانه)
-
26,900
هیربد
-
27,050
امیر کبیر
-
27,200

میلگرد آجدار 32

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
زاگرس شهرکرد
-
22,350
جهان فولاد سیرجان
-
24,100
ظفر بناب
-
24,500
هیربد
-
24,900
فایکو
-
25,200
خراسان (نیشابور)
-
26,050
ابرکوه
-
26,500
کوثر اهواز
-
26,700

میلگرد آجدار

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی میلگرد آجدار در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده میلگرد آجدار را که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب