آجدار
ساده
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

میلگرد آجدار 8

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ابهر
بنگاه تهران
21,970
صائب تبریز
-
22,019
صائب تبریز
-
22,065

میلگرد آجدار 10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
عتیق آذر سهند
کارخانه
21,468
سیادن ابهر
کارخانه
21,740
آرمان آسیا
کارخانه
21,835
ابهر
بنگاه تهران
21,970
درپاد تبریز
-
21,973
صائب تبریز
-
21,973
آریان فولاد
کارخانه
22,010
آریان فولاد
کارخانه
22,019

میلگرد آجدار 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
کارخانه
21,740
آرمان آسیا
کارخانه
21,835
نورد کرمان
-
21,835
نورد کرمان
-
21,835
نورد کرمان
-
21,835
ابهر
بنگاه تهران
21,970
درپاد تبریز
-
21,973
صائب تبریز
-
21,973

میلگرد آجدار 14

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
تهران
20,551
اروند اهواز
-
21,331
گروه ملی (کوثر)
-
21,331
نورد کرمان
-
21,377
نورد کرمان
-
21,377
نورد کرمان
-
21,377
سیادن ابهر
کارخانه
21,380
عتیق آذر سهند
کارخانه
21,468

میلگرد آجدار 16

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
تهران
20,551
اروند اهواز
-
21,331
گروه ملی (کوثر)
-
21,331
نورد کرمان
-
21,377
نورد کرمان
-
21,377
نورد کرمان
-
21,377
سیادن ابهر
کارخانه
21,380
خراسان (نیشابور)
-
21,652

میلگرد آجدار 18

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
تهران
20,551
اروند اهواز
-
21,331
گروه ملی (کوثر)
-
21,331
سیادن ابهر
کارخانه
21,380
ابرکوه
-
21,560
بافق یزد
کارخانه
21,650
ابرکوه
-
21,652
خراسان (نیشابور)
-
21,652

میلگرد آجدار 20

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
تهران
20,551
اروند اهواز
-
21,331
گروه ملی (کوثر)
-
21,331
سیادن ابهر
کارخانه
21,380
آریان فولاد
کارخانه
21,650
بافق یزد
کارخانه
21,650
خراسان (نیشابور)
-
21,652
سیادن ابهر
تهران
21,652

میلگرد آجدار 22

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
تهران
20,551
اروند اهواز
-
21,331
گروه ملی (کوثر)
-
21,331
سیادن ابهر
کارخانه
21,380
آریان فولاد
کارخانه
21,650
بافق یزد
کارخانه
21,650
ابرکوه
-
21,652
خراسان (نیشابور)
-
21,652

میلگرد آجدار 25

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
تهران
20,551
اروند اهواز
-
21,331
گروه ملی (کوثر)
-
21,331
سیادن ابهر
کارخانه
21,380
آریان فولاد
کارخانه
21,650
بافق یزد
کارخانه
21,650
خراسان (نیشابور)
-
21,652
سیادن ابهر
تهران
21,652

میلگرد آجدار 28

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
خراسان (نیشابور)
تهران
20,551
اروند اهواز
-
21,331
گروه ملی (کوثر)
-
21,331
خراسان (نیشابور)
-
21,652
بافق یزد
کارخانه
21,740
فایکو
بنگاه تهران
21,970
پردیس آذربایجان
-
21,973
امیر کبیر
کارخانه
21,990

میلگرد آجدار 32

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
گروه ملی (کوثر)
-
21,331
ابرکوه
-
21,652
بافق یزد
کارخانه
21,740
ابرکوه
تهران
21,927
امیر کبیر
کارخانه
21,990
هیربد
انبار تهران
22,019
فولاد سیرجان
تهران
22,111
ابرکوه
-
22,202

شما در سامانه آهن می توانید قیمت میلگرد و موجودی میلگرد دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن وفولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان تر و کدام گران ترین است، قیمت های میلگرد درسامانه آهن به تربیت میلگرد ارزان به گران منظم شده است شما میتوانید میلگرد سایزهای مختلف از کارخانه های...ادامه مطالب