آجدار
ساده
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

میلگرد آجدار 6

|
به روزرسانی : 1402/09/16
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
کارخانه
7,340

میلگرد آجدار 8

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد قزوین
-
20,640
سیادن ابهر
-
22,019
راد همدان
کارخانه
23,299
راد همدان
-
23,299
راد همدان
-
23,299
سیادن ابهر
انبار تهران
25,597

میلگرد آجدار 10

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
-
20,640
فولاد قزوین
-
20,640
هیربد
-
20,640
سیادن ابهر
انبار تهران
20,918
سیادن ابهر
-
21,101
آریان فولاد
-
21,285
راد همدان
کارخانه
22,978
راد همدان
-
23,023

میلگرد آجدار 12

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
-
20,640
فایکو
-
20,640
فولاد قزوین
-
20,640
هیربد
-
20,640
سیادن ابهر
انبار تهران
20,918
آریان فولاد
-
21,101
سیادن ابهر
-
21,101
آریان فولاد
-
21,285

میلگرد آجدار 14

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
-
20,640
فایکو
-
20,640
فولاد قزوین
-
20,640
هیربد
-
20,640
ابرکوه
انبار تهران
20,826
آریان فولاد
-
21,101
سیادن ابهر
-
21,101
هیربد
انبار تهران
21,285

میلگرد آجدار 16

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
-
20,640
فایکو
-
20,640
فولاد قزوین
-
20,640
هیربد
-
20,640
آریان فولاد
-
21,101
سیادن ابهر
-
21,101
هیربد
انبار تهران
21,285
آذربایجان (میانه)
انبار تهران
21,377

میلگرد آجدار 18

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
-
20,640
فایکو
-
20,640
فولاد قزوین
-
20,640
هیربد
-
20,640
آریان فولاد
-
21,101
سیادن ابهر
-
21,101
آذربایجان (میانه)
انبار تهران
21,377
خراسان (نیشابور)
انبار تهران
22,202

میلگرد آجدار 20

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
-
20,640
فایکو
-
20,640
فولاد قزوین
-
20,640
هیربد
-
20,640
آریان فولاد
-
21,010
پرشین
انبار تهران
21,010
سیادن ابهر
-
21,101
آذربایجان (میانه)
انبار تهران
21,377

میلگرد آجدار 22

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
-
20,640
فایکو
-
20,640
هیربد
-
20,640
آریان فولاد
-
21,010
پرشین
انبار تهران
21,010
سیادن ابهر
-
21,101
هیربد
انبار تهران
21,285
خراسان (نیشابور)
انبار تهران
22,202

میلگرد آجدار 25

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
-
20,640
فایکو
-
20,640
هیربد
-
20,640
ابرکوه
انبار تهران
20,826
آریان فولاد
-
21,010
سیادن ابهر
-
21,101
هیربد
انبار تهران
21,285
آذربایجان (میانه)
انبار تهران
21,377

میلگرد آجدار 28

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
-
20,640
فایکو
-
20,640
هیربد
-
20,640
راد همدان
-
22,244
ذوب آهن
اصفهان
22,569

میلگرد آجدار 32

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
-
20,640
هیربد
-
20,640
ذوب آهن
انبار تهران
21,101
ذوب آهن
اصفهان
22,569

شما در سامانه آهن می توانید قیمت میلگرد و موجودی میلگرد دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن وفولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان تر و کدام گران ترین است، قیمت های میلگرد درسامانه آهن به تربیت میلگرد ارزان به گران منظم شده است شما میتوانید میلگرد سایزهای مختلف از کارخانه...ادامه مطالب