آجدار
ساده
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

میلگرد ساده 6.5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ملایر
بنگاه تهران
20,918
نطنز
بنگاه تهران
20,964

میلگرد ساده 8

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
-
22,478

میلگرد ساده 10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
-
22,294
آیین صنعت
-
25,229
فولاد متین
بنگاه تهران
25,413
نوین متین
-
26,789

میلگرد ساده 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
یزد
بنگاه تهران
23,395
آیین صنعت
-
25,229
فولاد متین
بنگاه تهران
25,413
نوین متین
-
27,064
کویر کاشان
بنگاه تهران
29,358
ساوه
-
30,276
یزد
-
35,780

میلگرد ساده 14

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229
فولاد متین
بنگاه تهران
25,413
یزد
بنگاه تهران
26,331
کویر کاشان
-
27,064
تهران
-
29,358
کویر کاشان
بنگاه تهران
29,358
ساوه
-
30,276

میلگرد ساده 16

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229
فولاد متین
بنگاه تهران
25,413
یزد
بنگاه تهران
26,331
کویر کاشان
-
27,064
تهران
-
29,358
کویر کاشان
بنگاه تهران
29,358
ساوه
-
30,276

میلگرد ساده 18

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229
فولاد متین
بنگاه تهران
25,413
یزد
بنگاه تهران
26,331
کویر کاشان
-
27,064
کویر کاشان
بنگاه تهران
29,358
ساوه
-
30,276
یزد
-
35,780

میلگرد ساده 20

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229
فولاد متین
بنگاه تهران
25,413
یزد
بنگاه تهران
26,331
کویر کاشان
-
27,064
کویر کاشان
بنگاه تهران
29,358
ساوه
-
30,276
یزد
-
35,780

میلگرد ساده 22

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229
فولاد متین
بنگاه تهران
25,413
یزد
بنگاه تهران
26,331
کویر کاشان
-
27,064
کویر کاشان
بنگاه تهران
29,358
ساوه
-
30,276
یزد
-
35,780

میلگرد ساده 23

|
به روزرسانی : 1402/07/04
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
روهینا
انبار تهران
30,734

میلگرد ساده 24

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229

میلگرد ساده 25

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229
فولاد متین
بنگاه تهران
25,413
یزد
بنگاه تهران
26,331
کویر کاشان
-
27,064
کویر کاشان
بنگاه تهران
29,358
ساوه
-
30,276
یزد
-
35,780

میلگرد ساده 26

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229

میلگرد ساده 28

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229
یزد
بنگاه تهران
26,331
کویر کاشان
-
27,064
کویر کاشان
بنگاه تهران
29,358
یزد
-
35,780

میلگرد ساده 30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229
کویر کاشان
-
27,064

میلگرد ساده 32

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229
یزد
بنگاه تهران
26,331
کویر کاشان
-
27,064
کویر کاشان
بنگاه تهران
29,358
یزد
-
35,780
روهینا
انبار تهران
44,037

میلگرد ساده 34

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229

میلگرد ساده 35

|
به روزرسانی : 1402/06/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
کارخانه
25,200

میلگرد ساده 36

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229

میلگرد ساده 38

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229

میلگرد ساده 40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229
روهینا
انبار تهران
44,037

میلگرد ساده 42

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
آیین صنعت
-
25,229

میلگرد ساده 45

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
نوین متین
-
27,064
روهینا
انبار تهران
44,037

میلگرد ساده 48

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229

میلگرد ساده 50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229
روهینا
انبار تهران
44,037

میلگرد ساده 52

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229

میلگرد ساده 60

|
به روزرسانی : 1402/07/04
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
روهینا
انبار تهران
30,734

میلگرد ساده 170

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
نوین متین
-
28,073

میلگرد ساده 6/5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ملایر
انبار تهران
23,212

میلگرد ساده 90

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
نوین متین
-
28,073

شما در سامانه آهن می توانید قیمت میلگرد و موجودی میلگرد دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن وفولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان تر و کدام گران ترین است، قیمت های میلگرد درسامانه آهن به تربیت میلگرد ارزان به گران منظم شده است شما میتوانید میلگرد سایزهای مختلف از کارخانه های...ادامه مطالب