سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق رنگی 0.25

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
53,762
چین
انبار تهران
53,762
چین
بنگاه تهران
53,762

ورق رنگی 0.28

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
44,404
چین
انبار تهران
49,542
چین
انبار تهران
52,753

ورق رنگی 0.3

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
52,294

ورق رنگی 0.35

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
48,624

ورق رنگی 0.40

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
49,542

ورق رنگی 0.4

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
47,707
چین
انبار تهران
48,624
چین
انبار تهران
49,083
فولاد مبارکه
انبار تهران
49,542
چین
انبار تهران
49,542

ورق رنگی 0.45

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
46,056
چین
انبار تهران
46,056
چین
انبار تهران
46,331
چین
انبار تهران
46,789
چین
انبار تهران
48,624

ورق رنگی 0.47

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
45,138
چین
انبار تهران
45,138
چین
انبار تهران
45,597

ورق رنگی 0.48

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
45,230
انبار تهران
45,230
چین
انبار تهران
45,230
چین
انبار تهران
45,230
چین
انبار تهران
45,230
چین
انبار تهران
45,230
چین
بنگاه تهران
45,230
چین
بنگاه تهران
45,230

ورق رنگی 0.5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه اصفهان
45,872
هفت الماس
بنگاه اصفهان
45,872
هفت الماس
بنگاه اصفهان
46,055
هفت الماس
بنگاه اصفهان
47,248
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
49,450
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
49,633
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
49,633
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
49,633

ورق رنگی 0.6

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
51,854

ورق رنگی 0.7

|
به روزرسانی : 1402/06/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد بهمن
انبار تهران
50,000
فولاد بهمن
انبار تهران
50,000
فولاد بهمن
انبار تهران
50,000
فولاد بهمن
انبار تهران
50,000

ورق رنگی 0/5

|
به روزرسانی : 1402/04/05
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
54,400
فولاد مبارکه
-
54,400

شما در سامانه آهن می توانید قیمت ورق فولادی و موجودی ورق دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن و فولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان...ادامه مطالب