سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق رنگی 0.25

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
بنگاه تهران
63,710

ورق رنگی 0.35

|
به روزرسانی : 1402/11/07
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
54,000

ورق رنگی 0.40

|
به روزرسانی : 1402/10/04
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
55,000

ورق رنگی 0.48

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
بنگاه تهران
47,861
چین
بنگاه تهران
47,861
چین
بنگاه تهران
47,861

ورق رنگی 0.5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
کارخانه
50,000

ورق رنگی 0.6

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
52,734

ورق رنگی 1.5

|
به روزرسانی : 1402/09/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اصفهان
کارخانه
0