سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق رنگی 0.25

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
بنگاه تهران
58,720

ورق رنگی 0.3

|
به روزرسانی : 1402/08/07
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
51,830
چین
انبار تهران
51,830

ورق رنگی 0.35

|
به روزرسانی : 1402/11/07
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
49,542

ورق رنگی 0.40

|
به روزرسانی : 1402/10/04
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
50,459

ورق رنگی 0.45

|
به روزرسانی : 1402/08/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
46,240
چین
انبار تهران
46,240
چین
انبار تهران
46,240
چین
انبار تهران
46,240

ورق رنگی 0.48

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
بنگاه تهران
49,270
چین
بنگاه تهران
49,270
چین
بنگاه تهران
50,640

ورق رنگی 0.5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
کارخانه
49,450

ورق رنگی 0.6

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
54,240

ورق رنگی 0.7

|
به روزرسانی : 1402/08/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد بهمن
انبار تهران
46,970
فولاد بهمن
انبار تهران
47,430
فولاد بهمن
انبار تهران
49,080
فولاد بهمن
انبار تهران
49,080

ورق رنگی 1.5

|
به روزرسانی : 1402/09/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اصفهان
کارخانه
0

میلگرد آجدار 8 پرشین

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی ورق رنگی در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده ورق رنگیرا که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب