معمولی
هاش
1
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

تیرآهن معمولی 24

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
کارخانه
28,545
ذوب آهن
انبار اصفهان
28,800
ذوب آهن
-
29,058
احرامیان یزد
-
10,090,000
احرامیان یزد
-
10,410,000
ذوب آهن
اصفهان
10,466,500
احرامیان یزد
-
10,500,000
ذوب آهن
انبار اصفهان
10,600,000
ذوب آهن
-
10,710,000
ذوب آهن
-
10,750,000
ذوب آهن
تهران
10,770,000
ذوب آهن
تهران
10,774,500
ذوب آهن
تهران
10,800,000
ذوب آهن
-
10,850,000
ذوب آهن
-
10,880,000
احرامیان یزد
-
10,900,000
ذوب آهن
-
10,900,000
ذوب آهن
-
10,900,000
ذوب آهن
-
10,900,000
ذوب آهن
مشهد
10,900,000
ذوب آهن
-
10,900,000
ذوب آهن
-
10,900,000
ذوب آهن
انبار تهران
10,900,000
ذوب آهن
-
10,950,000
ذوب آهن
کرمانشاه
11,400,000