معمولی
هاش
1
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

تیرآهن معمولی 18

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
کارخانه
28,655
ذوب آهن
انبار اصفهان
28,900
ذوب آهن
-
29,500
فایکو
-
29,500
فایکو
-
29,500
ذوب آهن
-
29,505
احرامیان یزد
-
6,100,000
ذوب آهن
-
6,200,000
فایکو
-
6,400,000
ذوب آهن
اصفهان
6,468,000
ذوب آهن
انبار اصفهان
6,520,000
ذوب آهن
تهران
6,597,800
ذوب آهن
انبار اصفهان
6,600,000
ذوب آهن
-
6,610,000
ذوب آهن
-
6,620,000
ذوب آهن
تهران
6,630,000
ذوب آهن
تهران
6,670,000
ذوب آهن
-
6,750,000
ذوب آهن
-
6,750,000
ذوب آهن
انبار تهران
6,750,000
ذوب آهن
-
6,780,000
ذوب آهن
-
6,780,000
ذوب آهن
-
6,910,000
ذوب آهن
کرمانشاه
7,200,000