معمولی
هاش
1
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

تیرآهن معمولی 18

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
30,300
ذوب آهن
-
30,500
ذوب آهن
-
31,800
ذوب آهن
-
32,000
ماهان سپاهان
-
5,950,000
فایکو
-
6,450,000
فایکو
-
6,600,000
فایکو
-
6,750,000
ذوب آهن
-
7,350,000
ذوب آهن
تهران
7,350,000
ذوب آهن
تهران
7,350,000
ذوب آهن
تهران
7,350,000
ذوب آهن
تهران
7,400,000
ذوب آهن
-
7,420,000
ذوب آهن
اصفهان
7,450,000
ذوب آهن
انبار اصفهان
7,450,000
ذوب آهن
-
7,450,000
ماهان سپاهان
-
7,470,000
ذوب آهن
اصفهان
7,520,000
ذوب آهن
انبار تهران
7,550,000
ذوب آهن
-
7,580,000
ذوب آهن
-
7,600,000
ذوب آهن
مشهد
7,600,000
ذوب آهن
-
7,800,000
ذوب آهن
-
8,200,000