معمولی
هاش
1
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

تیرآهن معمولی 16

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
-
28,426
ذوب آهن
کارخانه
28,655
ذوب آهن
انبار اصفهان
28,900
گروه ملی (کوثر)
کارخانه
28,996
ظفر بناب
-
29,400
ظفر بناب
کارخانه
29,400
فایکو
-
29,500
فایکو
-
29,500
فولاد اشتهارد
-
29,800
ذوب آهن
-
30,500
احرامیان یزد
-
4,990,000
اطلس گلستان
-
5,000,000
اطلس گلستان
-
5,000,000
اطلس گلستان
-
5,000,000
گروه ملی (کوثر)
-
5,100,000
ذوب آهن
-
5,200,000
احرامیان یزد
-
5,250,000
فایکو
-
5,300,000
ذوب آهن
اصفهان
5,423,000
ذوب آهن
انبار اصفهان
5,450,000
ذوب آهن
انبار اصفهان
5,500,000
ذوب آهن
تهران
5,522,000
ذوب آهن
-
5,540,000
ذوب آهن
تهران
5,540,000
ذوب آهن
-
5,560,000
ذوب آهن
تهران
5,590,000
ذوب آهن
-
5,600,000
ذوب آهن
-
5,600,000
ذوب آهن
-
5,600,000
ذوب آهن
-
5,630,000
ذوب آهن
انبار تهران
5,650,000
ذوب آهن
-
5,860,000
ذوب آهن
کرمانشاه
6,090,000