فروشنده
شهرآهن

تهران

آمار و گزارشات

125 بازدید
1 بازدید
1 مورد
45 مورد
مقاطع فعال

تیرآهن

میلگرد

قوطی و پروفیل

ورق

نبشی

ناودانی

شاد آباد، مجموعه تخصصی شهرآهن

سایز: 10
کارخانه:
تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۶
محل بار: بنگاه تهران
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: هاش
قیمت: 53,210
سایز: 36
کارخانه:
تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۶
محل بار: بنگاه تهران
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: هاش
قیمت: 70,640
سایز: 34
کارخانه:
تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۶
محل بار: بنگاه تهران
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: هاش
قیمت: 61,460
سایز: 32
کارخانه:
تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۶
محل بار: بنگاه تهران
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: هاش
قیمت: 61,460
سایز: 30
کارخانه:
تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۶
محل بار: بنگاه تهران
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: هاش
قیمت: 58,710

نظرات مشتریان

نظری ثبت نشده است.

آمار و گزارشات

125 بازدید
1 بازدید
1 مورد
45 مورد

تماس با فروشنده