فروشنده

آهن اسماعیل زاده

مدیریت : علیرضا اسماعیل زاده

خراسان رضوی

آمار و گزارشات

180 بازدید
1 بازدید
0 مورد
83 مورد
مقاطع فعال

میلگرد

نبشی

ناودانی

مشهد. دفتر وانبار: خیابان طرحچی/ بین طرحچی 3 و5/مقابل بانک ملی و 📞 ٠٩١۵٩١٧١٧٢٠ ٠٩١۵۴٢٢١٧٢٠

سایز: 30
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۱
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت: 12,500,000
سایز: 30
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۴
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت: 12,600,000
سایز: 24
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۳۰
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت: 10,700,000
سایز: 30
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۳۰
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت: 12,600,000
سایز: 24
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت: 10,750,000

نظرات مشتریان

نظری ثبت نشده است.

آمار و گزارشات

180 بازدید
1 بازدید
0 مورد
83 مورد

تماس با فروشنده