آراد فولاد
مدیریت : آراد فولاد

تبریز

درباره بنگاه

مقاطع فعال

0

تبریز

سایز: 8
کارخانه: درپاد,تبریز
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 27,400
سایز: 10
کارخانه: درپاد,تبریز
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 27,200
سایز: 14
کارخانه: درپاد,تبریز
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 27,000
سایز: 8
کارخانه: امیر کبیر
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 26,600
سایز: 10
کارخانه: امیر کبیر
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 26,250

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد