وستا آهن اسپادانا
مدیریت : وستا آهن اسپادانا

اصفهان

درباره بنگاه

مقاطع فعال

0

اصفهان - 📱 09130095402 📱 09130096553 📱 09130095862

سایز: 12
کارخانه: آرین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 24,800
سایز: 14
کارخانه: آرین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 24,100
سایز: 16
کارخانه: آرین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 24,100
سایز: 18
کارخانه: آرین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 24,100
سایز: 20
کارخانه: آرین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 24,100

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد