آهن آلات رحمانی
مدیریت : علی رحمانی

مشهد

درباره بنگاه

مقاطع فعال

0

مشهد - 05136904452 و 📲09155857987

سایز: 14
کارخانه:
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۵
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 28,500
سایز: 14
کارخانه:
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۵
محل بار: مشهد
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 29,200
سایز: 8
کارخانه: سمنان
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 30,000
سایز: 10
کارخانه: سمنان
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 29,100
سایز: 12
کارخانه: نیشابور
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 28,700

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد