آهن آلات جاناني
مدیریت : رحمان جانانی

سقز

درباره بنگاه

مقاطع فعال

0

سقز ميدان شهدا جنب بانك مسكن مركزي - 09185742300 09189742200 09189746000 09188755703

سایز: 16
کارخانه: اصفهان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۳۰
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت 5,670,000
سایز: 14
کارخانه: اصفهان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۳۰
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت 4,840,000
سایز: 27
کارخانه: اصفهان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۳۰
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت 14,760,000
سایز: 20
کارخانه: اصفهان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۳۰
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت 9,100,000
سایز: 22
کارخانه: اصفهان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۳۰
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی: معمولی
قیمت 10,590,000

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد