فولاد سازان دقیقی
مدیریت : فولاد سازان دقیقی

هشترود

درباره بنگاه

مقاطع فعال

0

هشترود

سایز: 8
کارخانه: هشترود
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۴
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 30,350
سایز: 10
کارخانه: هشترود
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۴
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 30,000
سایز: 12
کارخانه: هشترود
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۴
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 30,000
سایز: 14
کارخانه: هشترود
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۴
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 29,200
سایز: 16
کارخانه: هشترود
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۴
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 29,200

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد