آهن آلات آی هان
مدیریت : آهن آلات آی هان

تبریز

درباره بنگاه

مقاطع فعال

0

تبریز - آی هان دمیر تجارت آذربایجان

سایز: 8
کارخانه: آذر فولاد امین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 25,900
سایز: 10
کارخانه: آذر فولاد امین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 25,700
سایز: 10
کارخانه: آذر فولاد امین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 25,700
سایز: 10
کارخانه: آذر فولاد امین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 25,900
سایز: 12
کارخانه: آذر فولاد امین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: -
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 25,700

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد