آهن آلات ماح
مدیریت : شجاعی - قاسمی

اصفهان

درباره بنگاه

مقاطع فعال

0

اصفهان پل تمدن قبل از جایگاه گاز - ۰۹۱۰۱۱۸۲۷۵۶ و ۰۳۱۳۵۵۴۰۳۶۵

سایز: 8
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۷
محل بار: اصفهان
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 30,000
سایز: 8
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۷
محل بار: اصفهان
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 30,500
سایز: 10
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۷
محل بار: اصفهان
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 28,300
سایز: 10
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۷
محل بار: اصفهان
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 29,500
سایز: 12
کارخانه: ذوب آهن
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۷
محل بار: اصفهان
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 29,200

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد