آهن لند
مدیریت : مهندس آزادطلب

خوزستان

درباره بنگاه

مقاطع فعال

خوزستان - ۰۶۱ ۵۳ ۲۲۲ ۱۰۰ ۰۲۱ ۹۱۰ ۱۰ ۶۲۷ ۰۶۱ ۹۱۰ ۱۰ ۶۲۷

سایز: 8
کارخانه: نورد,سمنان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: کارخانه
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 26,500
سایز: 10
کارخانه: نورد,سمنان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: کارخانه
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 25,500
سایز: 8
کارخانه: کیان کاشان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: کارخانه
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 26,300
سایز: 10
کارخانه: کیان کاشان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: کارخانه
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 26,200
سایز: 12
کارخانه: کیان کاشان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: کارخانه
نوع: میلگرد
دسته‌بندی: آجدار
قیمت 26,200

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد