شناسنامه بنگاه
کالا ها
گالری
نظرات مشتریان

میلگرد
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
سیرجان - - 10 آجدار -
میلگرد
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
سیرجان - - 12 آجدار -
میلگرد
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
سیرجان - - 10 آجدار -
میلگرد
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
سیرجان - - 10 آجدار -
میلگرد
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
کویر کاشان 16,100 تومان - 10 آجدار -
میلگرد
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
کویر کاشان 16,100 تومان - 12 آجدار -
لوله
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
یاران 50 تومان - ¾ صنعتی -
لوله
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
ساوه 40 تومان - 14 جداره چاهی -
ناودانی
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
الماس یزد 40 تومان - 4 استاندارد اروپا -
نبشی
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
فولاد البرز غرب 40 تومان - 4 - -
ورق
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
سمنان 40 تومان - - رنگی -
قوطی و پروفیل
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
کچو 40 تومان - - - -
میلگرد
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
پارس آرمان 40 تومان - 32 ساده -
تیرآهن
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
روس 40 تومان - 70 هاش -
ورق
کارخانه: قیمت بنگاه: قیمت کارخانه: سایز: نوع: محل بار: تاریخ:
فولاد غرب 29,000 تومان - - روغنی -
1
همه

عکسی برای نمایش وجود ندارد.

بنگاه های مشابه
مشاهده همه مشابه