آیرون مال سنتر
مدیریت : خان بابایی

تهران

درباره بنگاه

مقاطع فعال

تهران - ۰۹۱۲۴۸۰۵۷۱۱ و 09124400041

سایز: -
کارخانه: فولاد مبارکه
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۷
محل بار: -
نوع: قوطی و پروفیل
دسته‌بندی: ابعادی
قیمت 37,700
سایز: -
کارخانه: فولاد مبارکه
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۷
محل بار: -
نوع: قوطی و پروفیل
دسته‌بندی: ابعادی
قیمت 37,800
سایز: -
کارخانه: فولاد مبارکه
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۷
محل بار: -
نوع: قوطی و پروفیل
دسته‌بندی: ابعادی
قیمت 37,700
سایز: -
کارخانه: فولاد مبارکه
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۷
محل بار: -
نوع: قوطی و پروفیل
دسته‌بندی: ابعادی
قیمت 37,500
سایز: -
کارخانه: فولاد مبارکه
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۷
محل بار: -
نوع: قوطی و پروفیل
دسته‌بندی: ابعادی
قیمت 37,500

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد