فولاد سنتر
مدیریت : علی کارخانه

تهران

درباره بنگاه

مقاطع فعال

تهران - 02133500240 - تلفن‌های همراه: 54 13 119 0912 ( علی کارخانه) 90 53 359 0912 (شهراد کارخانه) 63 22 722 0912 (خشایار کارخانه)

سایز: 14
کارخانه: ذوب
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی:
قیمت 4,020,000
سایز: 16
کارخانه: ذوب
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی:
قیمت 4,800,000
سایز: 18
کارخانه: ذوب
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی:
قیمت 5,800,000
سایز: 20
کارخانه: ذوب
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی:
قیمت 6,800,000
سایز: 12
کارخانه: ذوب
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: -
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی:
قیمت 3,500,000

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد