تاریخ امروز26 تیر 1403

فولادیوم

فولادیوم به عنوان اولین نشست مصرف کنندگان و فروشندگان آهن ایران، سعی بر آن دارد که با کمک شرکت ها و بنگاه های فعال مطرح ایران، در برقراری ارتباط بین اکوسیستم نقش فعال داشته باشد.